ODR- rozstrzyganie sporów

Internetowy serwis dla konsumentów i sprzedawców w celu pozasądowego rozstrzygania sporów.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/